สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

สืบค้นจากรายชื่อนักเรียน

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\xampp\htdocs\mcinfo\report\stulaClassRoom.php on line 257
*** เรียงข้อมูลการลาตามระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สถิติจำนวน คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด