รายงานการบันทึกกิจกรรมโฮมรูมประจำวัน

สถิติการบันทึกข้อมูลโฮมรูม

ทำการบันทึกโฮมรูมแล้ว

ยังไม่ได้บันทึกโฮมรูม

0

35

สถิติการบันทึกกิจกรรมโฮมรูมแยกตามระดับชั้น
รายงานการบันทึกข้อมูลการบันทึกข้อมูลกิจกรรมโฮมรูม ประจำวันที่
Notice: Undefined variable: showdate in D:\xampp\htdocs\mcinfo\report\hrAll.php on line 378
แยกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ห้องเรียน
1 2 3 4 5 6 7 8
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - - -
มัธยมศึกษาปีที่ 2 - - -
มัธยมศึกษาปีที่ 3 - - -
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - -
มัธยมศึกษาปีที่ 5 -
มัธยมศึกษาปีที่ 6 -